Vill du också behålla din BÅTMOTOR?

Vi har säkra BÅTMOTORLÅS för både små och stora utombordare. Låsen är enkla att montera och samtliga är provade, intygade och certifierade av RISE CERTIFIERING i SVERIGE.

Mitt namn är Claes Manning och jag har sedan 2002 designat och konstruerat båtmotorlås. Det finns 4 olika modeller för både stora och små motorer under varumärket

 

Varför denna satsning, det finns ju redan motorlås ?

De lås som finns på marknaden idag är oftas lite krångliga att montera samt att priset är högt. Vi har lyckats få ned priset till en nivå som kunderna är mer nöjda med, men det viktigaste är att låsen är lätta att montera.

 

ALLA LÅS ÄR GODKÄNDA FÖR KLASS 3 ELLER 4 BEROENDE PÅ MOTORSTORLEK OCH CERTIFIERADE

D-LOCK

Avsett för motorer upp till 40 Hk

S-LOCK

Avsett för motorer upp till 40 Hk

NYHET

NY LÅSNINGSKLASS,

KLASS 4

RIGLOCK

Bultlås för motorer över 40 Hk

NYHET

NY LÅSNINGSKLASS,

KLASS 4

SCREWLOCK

Bultlås för motorer över 40 Hk

Är låsen god kända?

Alla lås under varumärket "matT-Lock"  är godkända för klass 3 eller 4 beroende på motorstorlek, och därmed hos försäkringsbolagen.

 

LÄS MER

NYHET NY LÅSNINGSKLASS, KLASS 4

NYHET NY LÅSNINGSKLASS, KLASS 4